Docentensite Ioniserende Stralen Practicum

Voorbereiden mobiel practicum

Voorbereiden leerlingen

Bedenk of de leerlingen de open of de gesloten variant van het practicum gaan doen. De voorbereiding van de leerlingen is namelijk afhankelijk van de variant. Kijk bij ‘Voorbereiden leerlingen‘ voor meer informatie.

Aankomst practicumleider

De practicumleider komt met een auto vol met practicum materiaal. Dit zijn veel en vaak zware spullen, dus zorg ervoor dat er een (grote) kar beschikbaar is voor het transport, en dat er mensen aanwezig zijn om te helpen. Dit geldt voor zowel de aankomst als het vertrek.

Opbouw practicum

Wij hebben ongeveer een uur de tijd nodig voor de opbouw (dit kan wisselen per practicumleider!). Zorg ervoor dat het lokaal een uur voor het begin van de les, maar ook een uur na het einde van de laatste les beschikbaar is voor het opbouwen en opruimen.

Benodigde ruimte

Voor de opstellingen zijn twee tafels, of ruimte ter grootte van twee tafels, nodig. Leerlingen moeten in tweetallen aan de opstelling kunnen zitten, en plek hebben voor hun werkblad en schrijfgerei.

We hebben twee ruimtes nodig. Een lokaal, bij voorkeur een practicumlokaal, waar de meeste experimenten worden opgesteld. Zorg voor minstens 1 stopcontact per tafel bij een gebrek aan een practicumlokaal. De tweede ruimte die we nodig hebben is voor de twee donkere experimenten (9 en 14). Deze moeten in een ruimte staan die donker te maken is. Dit mag een lokaal zijn maar bijvoorbeeld ook een natuurkunde kabinet.

Verplichte introductie leerlingen

Voorafgaand aan het practicum krijgen de leerlingen een verplichte korte introductie met veiligheidsinstructies. Deze introductie hoort bij de lestijd van maximaal 120 minuten. Houd hier dus rekening mee bij het maken van een rooster.

Groepsgrootte en tijd

De leerlingen doen de experimenten in tweetallen. Het practicum wordt gedaan in groepen van maximaal 32 leerlingen, met een maximum van drie groepen per dag. Bij een aantal van meer dan 96 leerlingen zijn we genoodzaakt om het practicum over twee of zo nodig meer dagen te verdelen.

Voor het practicum zijn twee lesuren, met een maximum van 120 minuten, nodig. Hierin kunnen de leerlingen 2 a 3 experimenten uitvoeren en deels uitwerken.

Werkwijze en begeleiding

Bij de experimenten liggen mappen met daarin werkbladen. De leerlingen nemen een werkblad uit de map en volgen de instructies om zo het practicum uit te voeren. Afhankelijk van de open of gesloten variant kan deze werkwijze iets afwijken.

Bij de gesloten variant hebben de leerlingen maximaal een half uur nodig voor de metingen. Bij de open variant ligt het aan de mate van voorbereiding die is gedaan voor aanvang van de les. Bij beide varianten geldt dat tijdens de les al (een deel van) de uitwerking wordt gedaan.

Tijdens het practicum is de practicumleider aanwezig om de leerlingen te ondersteunen, en om het practicum veilig te laten verlopen. Tijdens het practicum verwachten wij dat er minstens een toa en/of docent van de school aanwezig is.

Experimenten

Er zijn 22 experimenten aanwezig in de mobiele sets. Een overzicht is hier te vinden.

Let op! Experimenten 22 en 23 zijn niet aanwezig in de mobiele sets!

Nakijken en bespreken

Indien het gewenst is om de werkbladen na te kijken en/of te bespreken met de leerlingen is er een antwoordmodel beschikbaar. Het wachtwoord kan worden verkregen bij de practicumleiders, of is op te vragen via science.isp@uu.nl. De waardes van de meetresultaten zijn echter indicatief, omdat deze kunnen afwijken, omdat de activiteit van de gebruikte bronnen per auto of locatie kunnen verschillen.