Docentensite Ioniserende Stralen Practicum

Innemen bronnen

Bronnen op school

Scholen hebben soms zelf nog bronnen op school vanuit het verleden. Onder strikte voorwaarden kunnen de bronnen op school blijven en ook gebruikt in het onderwijs. Als u bronnen heeft (of zelf wilt aanschaffen) kijkt u dan op de pagina over radioactieve stoffen op school.

In de meeste gevallen is het hebben van eigen bronnen onwenselijk, mede vanwege de strenge regels die daarmee gepaard gaan.

Afvoeren van aanwezige bronnen

Radioactief materiaal kan niet zomaar worden afgevoerd, om de veiligheid te waarborgen zijn daar strikte regels aan verbonden .

Wanneer besloten wordt de bronnen af te voeren, kan het ISP helpen.
Het ISP is met de Arbeidsinspectie overeengekomen dat het ISP, (eventueel ook tijdens een schoolbezoek) desgewenst op een verantwoorde wijze voor de afvoer van deze bronnen kan zorgen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob van Rijn.