Docentensite Ioniserende Stralen Practicum

Uitbreiden bezoek vaste practicum

Een bezoek aan de practicumzaal van het ISP in het Minnaertgebouw van de Universiteit Utrecht is – bijvoorbeeld in het geval van een grote groep leerlingen die voor de uitvoering van het practicum moet worden gesplitst – op verschillende manieren uit te breiden of te combineren. Hieronder vindt u wat mogelijkheden:

VWO Bovenbouwpracticum Natuurkunde

De uitvoering van het stralingspracticum in Utrecht is eventueel te combineren met de uitvoering van het Utrecht Practicum:

Dit practicum geeft een aantal uitgebreide experimenten voor de bovenbouw, die op een school meestal niet gedaan kunnen worden.. Beide practica staan opgesteld in dezelfde (ruime) zaal van het Minnaertgebouw.

Ook van de UU

De Botanische Tuinen van de Universiteit Utrecht liggen direct naast het Minnaertgebouw. Het Universiteitsmuseum en het museum & sterrenwacht Sonnenborgh liggen in de binnenstad van Utrecht.

De verantwoordelijkheid voor het regelen van deze excursies ligt bij de bezoekende school.

Musea in de stad Utrecht

In Utrecht zijn veel mogelijkheden om een bezoek aan het ISP te combineren met bijvoorbeeld een museum.
We noemen hier een paar: