Docentensite Ioniserende Stralen Practicum

Veelgestelde vragen

Kunt u bij onderstaande vragen niet vinden wat u zoekt? Mail dan gerust met de bezoekend practicumdocent, of stel uw vraag via science.isp@uu.nl.

Snel naar:

Aanvragen

Vanaf wanneer kan ik een bezoek aanvragen?

De inschrijvingen voor het nieuwe schooljaar zijn geopend vanaf 1 juni, of de eerste daarop volgende werkdag. Wilt u op tijd zijn met aanmelden? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief. Hiermee ontvangt u eind mei een herinnering met een aanmeldlink.

Wanneer komen jullie langs?

U krijgt een voorstel voor een datum in de periode die u heeft aangegeven. Door het grote aantal aanmeldingen is de mogelijkheid om deze datum achteraf te verschuiven erg beperkt. Bedenk dus van te voren goed welke data niet mogelijk zijn. Geef dit bijvoorbeeld aan bij het aanmeldformulier. Wanneer er geen plek is in de voorkeursperiode zal er zo snel mogelijk contact worden opgenomen.

Ik mag het ISP alleen maar in een specifieke week bij mij op school uitnodigen. Kan dat?

Het aanvragen van een specifieke week kan, maar dan is het van belang dat u het practicum op tijd aanvraagt. Onze inschrijvingen openen elk jaar op 1 juni, of de eerste daarop volgende werkdag. De kans is echter wel aanwezig dat wij door het grote aantal aanvragen uw verzoek niet altijd kunnen inwilligen. Daarom is het verstandig om een zo breed mogelijke periode aan te geven, om van een plek verzekerd te zijn.

Voorafgaand aan ons bezoek

Hoe bereid ik het bezoek voor?

Alles over de voorbereiding van het practicum is hier te vinden.

Kan het bezoek bij mij op school nog worden verplaatst?

Elk jaar is het ISP volgeboekt. Het verplaatsen van een datum kan daarom erg lastig zijn. Wij hebben altijd ‘reservedata’ in de agenda staan zodat er nog wel iets mogelijk is. Maar houd er rekening mee dat de opties erg beperkt zijn. Geef daarom in de aanmelding duidelijk aan welke dagen van de week, of welke weken niet mogelijk zijn.

Waarom willen jullie ruim van te voren een tijdschema hebben van de bezoekdag?

Wij hebben een erg gevarieerde baan, met niet alleen elke dag andere werktijden, maar ook andere werklocaties. Dit kan wisselen van Groningen tot aan Maastricht. Dat betekent dus ook dat het voor ons soms moeilijk is om andere afspraken in te plannen. Als wij ruim van te voren tijden weten, kunnen wij dat ook weer tijdig communiceren met derde partijen.

De bezoekdag

Hoe laat komen jullie aan op school?

Dit is afhankelijk van de practicumleider. Er zal in de mail worden aangegeven vanaf hoelaat de practicumleider op school aanwezig kan zijn. Hierbij houden wij al rekening met eventuele files. Onze aankomst betekent overigens niet dat wij ook precies een uur tot 75 minuten later moeten beginnen. Het is een indicatie, dus later beginnen om beter aan te sluiten bij de roostertijden is altijd mogelijk. Communiceer dit wel op tijd met de practicumleider.

Hoe lang duurt het practicum?

Wij adviseren een minimale duur van 90 minuten per groep. Het maximum is 2 klokuren.

Hoeveel leerlingen kunnen tegelijk practicum doen?

Wij hanteren een maximum van 32 leerlingen per groep, met een maximum van 96 leerlingen per dag. Bij aantallen groter dan dat komen wij (afhankelijk van het aantal) twee of meer dagen langs.

Ik heb grote klassen, en wil dit graag verdelen over kleinere groepen, kan dat?

Om iedere school een kans te geven om het practicum uit te voeren, zijn er een aantal interne regels waar wij ons aan houden:

  • Leerlingaantallen onder de 96 bezoeken wij op 1 dag. Bij aantallen hoger dan dit komen wij (afhankelijk van het aantal) twee of drie dagen langs.
  • Groepen bestaan uit maximaal 32 leerlingen.
  • Per groep duurt het practicum maximaal 2 klokuren. Dit is inclusief verplichte introductie van +- een kwartier.

Om onze werkweek op maximaal 40 uur te houden, betekent dit dat wij uit gaan van het leerlingenaantal dat bij ons is opgegeven. Wij houden bij de planning rekening met de verdeling van de de werkdruk over de weken, dus als er ineens een groep meer is dan wij inplannen, gaat voor ons de werkdruk omhoog. Overleg bij twijfel altijd met de bezoekend practicumdocent.

Hoeveel experimenten kunnen de leerlingen doen tijdens het practicum?

Tijdens een practicum van 90-120 minuten kunnen de leerlingen ongeveer twee tot drie gesloten experimenten uitvoeren. De leerlingen kiezen deze experimenten uit verschillende categorieën. Een overzicht van de experimenten is hier te vinden. Een voorbeeld roulatieschema is hier te vinden. Bij de open variant is het gebruikelijk om de leerlingen een gesloten en een open experiment uit te laten voeren.

Wat is het verschil tussen de open en de gesloten variant?

Bij de gesloten variant doen de leerlingen experimenten met behulp van uitgebreide instructies op een werkblad. Deze instructies worden uitgevoerd, en de leerlingen verwerken de verkregen meetresultaten d.m.v. grafieken en verdiepende vragen. Bij de open variant kunnen de leerlingen binnen bepaalde grenzen hun eigen onderzoek uitvoeren. Hiervoor dienen zij voorbereid naar de les te komen. Hoe je de leerlingen kunt voorbereiden op het practicum is hier te vinden.

Na ons bezoek

Waar zijn de uitwerkingen van de werkbladen vinden?

De uitwerkingen zijn hier te vinden. Het wachtwoord is op te vragen via science.isp@uu.nl. Wij verstrekken alleen wachtwoorden aan officiële emailadressen van scholen.