Docentensite Ioniserende Stralen Practicum

Voorbereiden vaste practicum

Het vaste practicum verloopt grotendeels volgens dezelfde regels als het mobiele practicum. Op deze pagina vindt u specifieke regels met betrekking tot het vaste lab in het Minnaertgebouw van de Universiteit Utrecht.

Voorbereiden leerlingen

Bedenk of de leerlingen de open of de gesloten variant van het practicum gaan doen. De voorbereiding van de leerlingen is namelijk afhankelijk van de variant. Kijk bij Voorbereiden leerlingen voor meer informatie.

Verplichte introductie leerlingen

Voorafgaand aan het practicum krijgen de leerlingen een verplichte korte introductie met veiligheidsinstructies. Deze introductie hoort bij de lestijd van maximaal 120 minuten.

Groepsgrootte en tijd

De leerlingen doen de experimenten in tweetallen. Het practicum wordt gedaan in groepen van maximaal 32 leerlingen, met een maximum van drie groepen per dag. Bij een aantal van meer dan 96 leerlingen zijn we genoodzaakt om het practicum over twee of zo nodig meer dagen te verdelen.

Voor het practicum zijn twee lesuren, met een maximum van 120 minuten, nodig. Hierin kunnen de leerlingen 2 a 3 experimenten uitvoeren en deels uitwerken.

Door beschikbaarheid van de studentassistenten is het niet mogelijk om tijdens het practicum extra tijd aan te vragen. Indien de leerlingen niet binnen de tijd klaar zijn met de verwerking van de proeven, mogen zij buiten de practicumzaal verder werken.

Werkwijze en begeleiding

Bij de experimenten liggen mappen met daarin werkbladen. De leerlingen nemen een werkblad uit de map en volgen de instructies om zo het practicum uit te voeren. Afhankelijk van de open of gesloten variant kan deze werkwijze iets afwijken.

Bij de gesloten variant hebben de leerlingen maximaal een half uur nodig voor de metingen. Bij de open variant ligt het aan de mate van voorbereiding die is gedaan voor aanvang van de les.

Tijdens het practicum is de studentassistent aanwezig om de leerlingen te ondersteunen, en om het practicum veilig te laten verlopen. Tijdens het practicum verwachten wij dat er minstens een toa en/of docent van de school aanwezig is.

Experimenten

Er zijn 22 experimenten aanwezig in het vaste lab. Een overzicht is hier te vinden.

Let op! Experimenten 1 en 19 zijn niet aanwezig in het Minnaertgebouw!

Nakijken en bespreken

Indien het gewenst is om de werkbladen na te kijken en/of te bespreken met de leerlingen is er een antwoordmodel beschikbaar. Het wachtwoord is op te vragen bij de practicumleiders, of op te vragen via science.isp@uu.nl. De waardes van de meetresultaten zijn echter indicatief, omdat deze kunnen afwijken, omdat de activiteit van de gebruikte bronnen per auto of locatie kunnen verschillen.

Adres

Het vaste lab is te vinden in het Minnaertgebouw van de Universiteit Utrecht. De ontvangst is echter in het Koningsbergergebouw. Daar kunt u zich aanmelden bij de receptie. Het adres van het Koningsbergergebouw is:

Victor J. KoningsbergergebouwMinnaertgebouw
Budapestlaan 4a-b
3584CD
Utrecht