Docentensite Ioniserende Stralen Practicum

Voorbereiden leerlingen

voorkennis

Alle leerlingen die het practicum komen doen dienen een basiskennis te hebben over de verschillende soorten ioniserende straling. De vakbegrippen die in de verschillende lesmethoden aan de orde komen worden bekend verwacht.

voorbereiden proeven

Verdere voorbereiding is afhankelijk van de variant (openof gesloten) en de wijze dat de experimenten worden uitgevoerd. Het is aan te raden om de leerlingen de link te sturen naar het digitale boekje Experimenten met radioactieve bronnen en röntgenstraling. Hierin staat van elk experiment in het kort de theorie, het doel en de opstelling beschreven, gevolgd door enkele toepassingen daarvan in de praktijk.
Daarnaast bevat dit boekje een isotopentabel, aanwijzingen voor het gebruik van logaritmisch grafiekenpapier, een verklarende begrippenlijst en informatie over stralingsrisico’s. Wij raden aan om de leerlingen in ieder geval het gedeelte over stralingsveiligheid en de inleiding te laten lezen. De experimenten die ze graag willen doen kunnen eventueel helemaal lezen.

Met dit materiaal kunnen de leerlingen uit het totale aanbod een keuze maken voor de experimenten die ze zouden willen uitvoeren. Maar u kunt als docent ook de uit te voeren experimenten over de leerlingen verdelen. In beide gevallen kunnen de leerlingen zich met het boekje op de gekozen of toegewezen experimenten voorbereiden. Het bieden van een zekere mate van keuzevrijheid aan de leerlingen legt overigens wel enige beperkingen op aan de groepsgrootte bij de uitvoering van het practicum, zoals weergegeven op de pagina uitvoeringsvariant.

Daarnaast kunt u ter voorbereiding als docent met dit materiaal desgewenst enkele relevante kernbegrippen (zoals activiteit, halveringstijd, dracht en halveringsdikte) ophalen of introduceren, en koppelen aan het aanbod van experimenten.

Het boekje Experimenten met radioactieve bronnen en röntgenstraling is tijdens het schoolbezoek als inzage-exemplaar beschikbaar. Ter voorbereiding kunnen de leerlingen gebruik maken van de digitale versie.

U kunt het boekje desgewenst op school in leerlingaantallen laten printen, of de leerlingen de opdracht geven het boekje zelf te downloaden. Daartoe staat ook onder Voor leerlingen een link naar het pdf-bestand van het boekje.

Toepassingen

Uit een onderzoek onder docenten/gebruikers van het ISP is gebleken dat er behoefte bestaat aan meer informatie over de praktijktoepassingen van ioniserende straling.  Onder Voor leerlingen staat een link naar het pdf-bestand Toepassingen van ioniserende straling met een uitgebreid overzicht van de praktijktoepassingen die in het boekje kort worden genoemd. Op die pagina staan ook links naar pdf-bestanden over meer specifieke toepassingen, zoals koolstofdatering, neutronen-activeringsanalyse en medische beeldvorming.