Docentensite Ioniserende Stralen Practicum

Voorbereiden leerlingen

Voorbereiden leerlingen

Voor het practicum kunnen de leerlingen van te voren de experimenten bekijken, en het informatieboekje doornemen. Verwijs ze daarvoor naar deze pagina. Hier staan ook enkele regels voor tijdens het practicum vermeld.

Het informatieboekje bevat een isotopenkaart, aanwijzingen voor het gebruik van logaritmisch grafiekpapier, een verklarende begrippenlijst, en informatie over stralingsrisico’s.  Wij raden aan de leerlingen in ieder geval de inleiding en het gedeelte over stralingsveiligheid te laten lezen. Dit boekje is tijdens het practicum via een QR code op de werkbladen beschikbaar. Mocht telefoongebruik ongewenst zijn, kunt u ervoor kiezen om zelf een aantal exemplaren af te drukken. Vaak hebben de practicumleiders ook een aantal papieren exemplaren te leen.

Via de experimentenpagina kunnen de leerlingen alvast de verschillende experimenten bekijken. Hier kunnen ze zich alvast oriënteren op wat ze interessant lijkt. Maar als docent kunt u van te voren ook een roulatieschema maken.

Daarnaast kan er ter voorbereiding wat kennis over straling worden opgehaald, mocht dit niet recentelijk behandeld zijn. Daarbij zijn kernbegrippen zoals activiteit, halveringstijd, dracht, en halveringsdikte van belang.

Voor de open variant is de voorbereiding wat uitgebreider. Naast het bovenstaande moeten de leerlingen van te voren een experiment kiezen, en ook voorbereiden. Hier is meer over te vinden op de pagina open variant.