Docentensite Ioniserende Stralen Practicum

Gesloten versie

Veel scholen kiezen voor de werkbladen waarin de leerlingen door de proeven geleid worden (gesloten versie). Voor een deel van de experimenten is ook een werkblad beschikbaar met een open karakter waar de leerlingen deels zelf de uitvoering bepalen (open versie).

Het verschil tussen de gesloten en de open versie zit vooral in de manier waarop de leerlingen zich op het practicum voorbereiden. De gesloten versie neemt de leerlingen bij de hand bij het doen van de metingen en de verwerking van de stof. Bij de open versie maken ze zelf een werkplan voor de uitvoering van het experiment en het daardoor vervallen van de gedetailleerde instructies voor het uitvoeren van de metingen en het uitwerken van de meetresultaten op de werkbladen die bij de gesloten versie worden gebruikt.

Gesloten versie

Deze versie wordt al ruim 40 jaar aangeboden op de middelbare scholen.

Karakter – Leerlingen werken met een werkblad waarin ze gestructureerd een stappenplan volgen. Door het volgen van de stappen in het werkplan wordt de leerling door het experiment geloodst. Een dergelijke aanpak wordt soms ook oneerbiedig een kookboek-aanpak genoemd.

Experimenten – Voor alle experimenten is een werkblad voor de gesloten versie aanwezig. De werkbladen van deze versie zijn beschikbaarvoor docenten (Het wachtwoord is verkrijgbaar bij de practicumdocenten van het ISP).

Opzet – In deze gesloten opzet voeren de leerlingen in een practicumsessie van zo’n twee uur drie tot vijf experimenten uit. Een combinatie met een gedeeltelijke open versie is ook in deze tijd mogelijk.

Voorbereiding – Leerlingen kunnen zich voorbereiden door het lezen van de experimenten op de website stralenpracticum.nl  (of in het boekje Experimenten met radioactieve bronnen en röntgenstraling) en de pagina Leerlingen voorbereiding. Verder kunnen de leerlingen zich niet veel voorbereiden.

Uitvoering / Afronding – De uitvoering van een gesloten experiment kost ongeveer zo’n 40 minuten. Wanneer de leerling goed in de stof zit is kan in deze tijd het hele experiment verwerkt zijn. Wanneer dit na 40 minuten niet zo is dan is het vaak mogelijk om tijdens een ander experiment de laatste stappen van het werkplan uit te werken.