Docentensite Ioniserende Stralen Practicum

Modeluitwerkingen

De modeluitwerkingen van de ISP werkbladen zijn hieronder te downloaden.

In deze modeluitwerkingen zijn ook voorbeeld-meetresultaten opgenomen. De werkelijke meetresultaten zijn echter afhankelijk van welke van de drie mobiele practica op school op bezoek is geweest of van de locatie waar het practicum is uitgevoerd, omdat de activiteit van de gebruikte bronnen en de instelling van de meetapparatuur per practicumlocatie verschilt.

De practicumleider beschikt over een map met voor elk experiment de meetresultaten en de uitwerking daarvan. Deze map kan desgewenst ter plaatse worden gekopieerd door de docent of TOA met het oog op het nakijken en beoordelen van de (door de leerlingen ingeleverde) werkbladen of verslagen.

Modeluitwerkingen (download)