Docentensite Ioniserende Stralen Practicum

Aanvragen vast practicum

Bij het vaste practicum komt de school naar ons vaste lab in het Minnaert gebouw van de Universiteit Utrecht. Daar worden de leerlingen begeleid door studentassisitenten. Het vaste practicum biedt leerlingen de mogelijkheid om alvast de sfeer te proeven op de Universiteit. Indien gewenst kan het bezoek aan het practicum worden gecombineerd met andere activiteiten op de campus en/of in Utrecht. Zie hiervoor het kopje ‘uitbreiden bezoek vaste practicum‘.

Aanmelden

Aanmelden voor een bezoek aan ons vaste practicum kan via dit formulier. Dit formulier is vanaf 20 september 2024  geopend. De zaal is vanaf ongeveer half november beschikbaar.

Informatie

Het vaste practicum verloopt grotendeels volgens dezelfde regels als het mobiele practicum. De informatie op deze website heeft dus betrekking op zowel de mobiele als de vaste labs. Specifieke informatie over het vaste practicum is te vinden op de pagina ‘Voorbereiden vaste practicum‘. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Kosten

Het ISP wordt gedeeltelijk gefinancierd door de rijksoverheid en het departement Natuur- en Sterrenkunde; de faculteit Betawetenschappen van de Universiteit Utrecht. Om het ISP draaiende te houden is daarnaast een bijdrage van de scholen voor het gebruik van haar diensten noodzakelijk.

Voor het gebruik van de vaste practicumzaal in Utrecht geldt een bijdrage van € 6,00- per deelnemende leerling, met een miniumum van € 60,- per schoolbezoek. Daarbij zijn eventuele reiskosten voor rekening van de school.

De tarieven voor het gebruik van de ISP-faciliteiten, voor andere onderwijsinstellingen dan het voortgezet onderwijs, zijn op aanvraag beschikbaar.