Docentensite Ioniserende Stralen Practicum

Masterscripties

Het ISP verzorgt niet alleen practica op het gebied van ioniserende stralen. Publicaties zijn ook een onderdeel van het ISP geworden.

Verscheidene masterstudenten hebben een onderzoeksopdracht bij het ISP afgerond. Hiervoor gaat veel dank uit naar de scholen die het voor deze studenten mogelijk hebben gemaakt hun onderzoek tijdens het ISP uit te kunnen voeren.